ما در شهر سمنان  متخصص مراقبت از عزیزانتان هستیم

ماموریت ما ارائه بهترین خدمات به شما و خانواده شما است.

تا بتوانید در کوتاه ترین زمان به بهترین نتیجه دست پیدا کنید.

47+سال تجربه
250+خانواده خوشحال
1000+مراجعه کننده
69+جایزه دریافتی
37+Na خوشحال

ما چیزی را انجام می دهیم که در آن تخصص داریم

برای بازگشت به جامعه به کمک نیاز دارید؟

نگران نباشید ما امروز می توانیم به شما کمک کنیم.

قیمت ها و
بسته های ترک اعتیاد
ما
مراقبت از سالمندان بر نیازهای اجتماعی و شخصی افراد مسن که نیاز به کمک دارند تأکید دارد.

۵۹تومان/ماه

مراقبت طولانی مدت ، خانه های سالمندان ، مراقبت از بیمارستان و مراقبت در منزل

۱۲۹تومان/سال

خدمات به عنوان کمک به زندگی ، مراقبت روزانه از بزرگسالان ، مراقبت طولانی مدت ، خانه های سالمندان ، مراقبت از بیمارستان و مراقبت در منزل

خدمات اضافی برای خانواده شما اینجا است

مراقبت های بهداشتی

راه حلی برای خانواده هایی که به سطح مراقبت اضافی نیاز دارند ، از خدمات همراهی تا حمایت از مراقبت از بیمارستان

مراقبت از رزیدنت

هر آنچه برای حمایت از شما نیاز دارید ، تلاش شما به عنوان یک مراقب خانواده است. هر زمان که بخواهید ما آنجا خواهیم بود.

حمل و نقل

ما خدمات حمل و نقل را ارائه می دهیم که می توانید در همه جا و هر زمان که آنجا بوده ایم به آنها اعتماد کنید. می فهمیم.

ببینید مشتری های خوشحال ما درباره ما چه می گویند

از شأن کسانی که تحت مراقبت هستند محافظت کنید و کیفیت آنها را افزایش دهید

زندگی هم برای سالمندان و هم برای خانواده هایشان.